Privacybeleid

Vaste klanten kunnen bij ons punten sparen. Daarvoor vragen wij uw naam, postcode, huisnummer en emailadres. Nadat een klant zijn gegevens heeft gegeven, wordt er bij elke €5 aan aankopen een punt gespaard, en bij 40 punten een waardebon van €7,50 verstrekt. U aankopen worden dus bijgehouden in ons kassasysteem. Dit kassasysteem kan niet via de website benaderd worden en is beveiligd. Alleen Drogisterij Zuyderwijk gebruikt deze gegevens. In dit privacybeleid kunt u precies lezen waarvoor. Als u geen punten spaart bent u compleet anoniem en verzamelen we geen gegevens van u.

Drogisterij Zuyderwijk gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Drogisterij Zuyderwijk is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018 16:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u punten wilt sparen in onze winkel, vragen wij uw naam, postcode, huisnummer en emailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Reclame

Wij kunnen je op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
• per post
• per e-mail
• via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. Op verzoek kunnen je gegevens na volledige beantwoording en afhandeling van je vraag worden verwijderd.
Wij bieden een nieuwsbrief voor onze vaste klanten, waarmee we willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren je klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij werken samen met Mailchimp. Mailchimp verzorgt de verzending van onze nieuwsbrief. De privacy policy van Mailchimp is hier te lezen: https://mailchimp.com/legal/privacy/
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. De privacy policy van Facebook is hier te lezen: https://www.facebook.com/policy.php
Ons kassasysteem wordt beheerd door Microcash. Microcash gebruikt geen klantgegevens. Voor vragen over Microcash kunt u met ons contact opnemen, of direct met Microcash op hun website: https://www.microcash.nl/
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Cookies

Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. De privacy policy van Google is hier te lezen: https://policies.google.com/privacy

Beveiliging

Drogisterij Zuyderwijk bewaart uw gegevens op een apart kassasysteem, dat niet via de website te benaderen is. Deze gegevens worden daarna dubbel beveiligd, zo is het voor onbevoegden onmogelijk om uw gegevens te benaderen.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor de beschreven statistische doeleinden, emails en aankoopgeschiedenis. Op verzoek kunnen wij je gegevens verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

V.O.F. Drogisterij Zuijderwijk
Stadhoudersplein 134E
3038EA Rotterdam
info@drogisterijzuyderwijk.nl
010 465 3762
KvK-nummer: 50659928